Jäsenistö

Yhdistyksessä oli jäseniä 28.3.2023 kaikkiaan 376,  ainaisjäseniä 35 ja kunniajäseniä 1. Liittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Jäsenmaksu on 20 euroa, kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.

Jäsenistön käytössä on Taruniemi-mökki.