Jäsenistö

Yhdistyksessä oli jäseniä 6.5.2024 kaikkiaan 354,  ainaisjäseniä 35 ja kunniajäseniä 1. Liittoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Jäsenmaksu on 22 euroa, kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.