Toiminta-alue ja tarkoitus

Pohjois-Savon munuais-ja maksayhdistys ry on Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimiva munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja heidän omaistensa etu-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö.  Yhdistys on munuais- ja maksaliiton jäsen.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä munuais- ja maksasairauksia sekä tukea ja auttaa jo sairastuneita sekä heidän omaisiaan.

Yhdistys pyrkii kehittämään potilasjäsenten hoidon tasoa ja sosiaalioloja sekä sairastuneiden mahdollisuuksia täysipainoiseen elämään.

Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä virkistystoimintaa, avustaa munuais- ja maksasairauksien tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa.

Vertaistuki- ja edunvalvonta-asiat ovat keskeisiä toiminnassamme.